Cecile Makowski

Güzel sanatlara olan tutkulu ilgisi Cecile Makowski’yi yeni arayışlara ve obje ,nesne ve çevre ilişkisini kurmak için bir dizi araştırmaya itmiştir. Her zaman yeni konseptler ararken , bir tasarımcıya dönüşerek sorularına gerçek cevaplar arar ve arzularını gerçekleştirir.birçok yoğun kursa katılmış ve bunların neticesinde 2009 yılında serbest tasarımcı olarak kariyerine başlamıştır. Daha çok günlük hayatdan esinlenmesine ragmen objelerin geçmişleri olduğu fikrinini hassasiyetin vektorü olduğunu unutmamaktadır. Onun sade , etkili ve optimistic tasarımları çok insani ve duygusal bir yaklaşım sergiler

Cecile Makowski

Cecile Makowski Ürünler