Franco Albini

Rasyonalist hareketin en önemli figürlerinden olup mimari, endüstriel tasarım ve müze mimarisi konularında uzmanlaşmıştır. Milano Politeknik akademisinden 1929 mezun olduktan sonra Ponti ve Lancia ofislerinde çalışmıştır. 1931 yılında kendi ofisini kurup işçi evleri üzeride çalışmalar yapmış ve savaş sonrasında da 1952 den itibaren Franca Helg ile beraber bu çalışmalara devam etmiştir. Kendi izlerini özellikle Milano ve Cenova ekseninde bırakmıştır.

Franco Albini

Franco Albini Ürünler